Våra politiker mandatperioden 2018-2022 | Sverigedemokraterna i Skurup

Våra politiker mandatperioden 2018-2022

SD Skurups politiker under 2019-2022 och deras uppdrag

Lars Nyström

Ledamot i kommunfullmäktige och gruppledare för SD

2 vice ordförande kommunstyrelsen

2 vice ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott

2 vice ordförande i Skurups Elverk AB

2 vice ordförande i Skurups kommunhus AB

 

 

Pernilla Lidfeldt

Ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i kommunstyrelsen

Ledamot i Samhällsbyggnadsberedningen

Ledamot i Skurup Kommunala AB

2 vice ordförande i Personalutskottet

 

 

Lars Dekan

Ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i kommunstyrelsen

2 vice ordförande i Kommunutvecklingsberedningen

 

 

 

 

Jimmy Nilsson

Ledamot kommunfullmäktige

Ledamot kommunstyrelsen

2 vice ordförande Skolutskottet

2 vice ordförande Skol och utbildningsberedningen

2 vice ordförande i Myndighetsnämnd för individ och familjeomsorg

2 vice ordförande i Skurupshem AB

 

Jörgen Lidfeldt

Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot i kommunstyrelsen

Ledamot i Personalutskottet

2 vice ordförande i Samhällsbyggnadsberedningen

2 vice ordförande i Myndighetsnämnd för miljö och byggnad

2 vice ordförande  i Skurup Kommunala AB

Ledamot i Skurups Elverk AB

 

Arne Nilsson

2 vice ordförande i kommunfullmäktige

Ledamot i Skurups kommunhus AB

Ersättare i Skurups Elverk AB

 

 

 

 

Ingvar Wennersten

Ledamot kommunfullmäktige

Ersättare kommunstyrelsen

Ersättare Skolutskottet

2 vice ordförande Individ- och omsorgsberedningen

2 vice ordförande Valnämnden

2 vice ordförande Skurups jordbruks AB

Ledamot Skurupshem AB

2 vice ordförande Brottsförebygganderådet

 

Göran Lindahl

Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot i Individ- och omsorgsberedningen

Ersättare i Myndighetsnämnd för individ och familjeomsorg

 

 

 

 

Monica Svensson

Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot Skol och utbildningsberedningen

 

Monica Larsson

Ledamot i kommunfullmäktige

Ledamot i Individ- och omsorgsberedningen

Ersättare i Skurups kommunhus AB

Ersättare i Skurups jordbruks AB

 

 

Magnus Book

Ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i Kommunutvecklingsberedningen

 

Karl Kårebrant

Ordförande Revisionen

 

Ingrid Book

Ersättare Kommunfullmäktige

Ledamot Kommunutvecklingsberedningen

Claes Danebod

Ersättare Kommunfullmäktige

Ersättare Skol och utbildningsberedningen

Ersättare Skurup Kommunala AB

 

Roswitha Wennersten

Ersättare Kommunfullmäktige

Ersättare Brottsförebygganderådet

 

 

Hooman Safaei

Ledamot Revisionen

 

Stig Åhlander

Ersättare Kommunfullmäktige

Ersättare Myndighetsnämnd för miljö och byggnad

Ersättare Skurupshem AB

Ledamot Skurups jordbruks AB

 

Barbera Demorit

Ersättare Kommunfullmäktige

Ersättare Individ- och omsorgsberedningen