Sverigedemokrater Skurup röstade NEJ till 50% dyrare restavfallstaxa | Sverigedemokraterna i Skurup

Sverigedemokrater Skurup röstade NEJ till 50% dyrare restavfallstaxa

Sverigedemokrater Skurup röstade NEJ till 50% dyrare restavfallstaxa.

Under kommunfullmäktiges senaste möte 25/11 klubbades det att renhållningstaxan för restavfalls skall höjas med ofattbara 50%, vi ställer oss frågande till denna höjning då KPI endast är 1.6% enligt SCB under senaste året.

Denna chockhöjning var helt oacceptabel för Sverigedemokraterna och vi yrkade att avslag på denna chockhöjning som slår hårt mot de boende i Skurups kommun.
Vi inom Sverigedemokraterna anser att höjningar av taxor bör vara rimliga och följa övriga kostnadshöjningar i samhället.