SD kvinnor i Skurup insändare | Sverigedemokraterna i Skurup

SD kvinnor i Skurup insändare

Skurups kvinnor i Sverigedemokraterna: Känner inte igen den unkna kulturen som beskrivs.

Vi är alla kvinnor i Sverigedemokraterna Skurup och besitter alla någon form av förtroendeuppdrag. Vi har aktivt valt att gå med i Sverigedemokraterna för möjligheten att påverka Sveriges framtid, eftersom vi tror på den socialkonservativa politik som partiet står för.

Vi står upp för lag och ordning, en viktig fråga då många kvinnor känner sig beskurna på sin frihet och trygghet. Vi och vårt parti står också för familjens möjlighet att själva få välja vem som är hemma med barnen samt för rätten till heltid. Detta är frågor som berör alla, men inte minst kvinnor.

Vi ser med överraskning och förvåning på senaste dagarnas grova anklagelser och ryktesspridning mot vårt parti. Tanken att vi skulle tillhöra ett parti med en kvinnokultur där kvinnor sextrakasseras och byts ut på löpande band om vi blir obekväma är oss totalt främmande. Tvärtom har vi alltid känt oss välkomna och respekterade för vårt arbete tillsammans med våra manliga kollegor. Vi är återkommande på möten, konferenser, festivaler och andra sammankomster och ingenstans går det skönja den unkna kultur som partiet framställs ha.

Vi har förbundet SD-kvinnor som löpande ordnar utbildningar för oss kvinnor och ger oss en stark gemenskap som systrar i ett kvinnovänligt parti och vi blir fler och fler vid varje sammankomst. Inte heller i detta forum, med enbart kvinnor, diskuteras partiets kvinnosyn i negativa ordalag. Vi känner ett starkt stöd från våra manliga kollegor, både lokalt och på riksnivå och vet att vi alla kämpar stenhårt för att få fler kvinnor att engagera sig i Sveriges nya folkrörelse.

 

Pernilla Lidfeldt      Kommunfullmäktigeledamot

Monica Larsson       Kommunfullmäktigeledamot

Paula Bengtsson      Kommunfullmäktigeledamot

Monica Svensson     Kommunföreningsledamot