Parkbänkar med laddningsstationer på plats efter SD Skurups motion | Sverigedemokraterna i Skurup

Parkbänkar med laddningsstationer på plats efter SD Skurups motion