Sverigedemokraterna i Skurup | SD Skurup när det sunda förnuftet får råda | Sida 5

Sverigedemokraterna Skurup

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Skurup

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

.

Vår mail:

Skurup@sd.se

Vår facebook:

Facebook SD Skurup

 • Jimmie Åkesson talar i Ystad 31/8

  Av larsnystrom den 15 augusti, 2018
  0

  Missa inte Jimmie när han besöker sydöst Skåne.

 • Motion – Hjälp till återvandring

  Av larsnystrom den 15 augusti, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Skurup har lämnat in en motion om hjälp till hjälp till återvandring.

  Sverige har tagit emot ett stort antal personer på flykt från krig och oroligheter, men glädjande nog så blir det fred och ordning i många oroshärdar.

  Då förstår vi att många av de som tillfälligt sökt skydd i Sverige och Skurup, kan vilja återvända för att komma hem till släkt och vänner.

  Med vår motion om hjälp till återvandring kan vi förhoppningsvis förenkla återvandringen genom att Skurups kommun inrättar en funktion som återvandringshandläggare.

 • Jimmie Åkessons sommartal 2018

  Av larsnystrom den 15 augusti, 2018
  0

  Jimmie Åkessons sommartal

 • KULTURSTÖDSKANDAL i Skurups kommun.

  Av larsnystrom den 15 augusti, 2018
  0

  KULTURSTÖDSKANDAL i Skurups kommun.

  Sverigedemokraterna i Skurup avslöjar att syriska kulturföreningen haft samröre med Ibn Rushd som i sin tur styrs av Muslimska brödraskapet vilka är klassade som en terrororganisation i ett antal länder.

  När kulturstödet skulle behandlas i Skurups kommunstyrelsen yrkade Sverigedemokraterna Skurup att stödet till syriska kulturföreningen skulle avslås och strykas.

  Med tanke på att syriska kulturföreningen har eller har haft samarbete med Ibn Rushd bild (1) och i detta fall då det tycks ha handlat om att attrahera barn till att lära sig klassisk arabiska vilket knappast är ett det språk som nyttjas i Skurups kommun eller i Sverige.

  Bild (2) Ibn Rushd är enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i en rapport från 2016 styrd från Muslimska brödraskapet som är klassad som en terrororganisation i ett antal länder.

  Bild (3) är ett citat från grundaren av Muslimska brödraskapet och det kan knappast råda något tvivel vad detta rör sig om när sista delen av citatet handlar om ”och döden för Allahs ära är vår högsta strävan”

  Sverigedemokraterna Skurup fick stöd av (M+Skup.P) i vårt yrkande på inga pengar till syriska kulturföreningen, men tyvärr räckte det inte då rödgröna med stöd av centerpartiet valde att återremittera denna ansökan, efter en omröstning som de rödgröna med stöd av centerpartiet vann med 7-6.

  Sverigedemokraterna Skurup kommer aldrig att stödja någon förening som har samröre med organisationer som styrs av Muslimska brödraskapet som i en del länder är klassad som en terroristorganisation.

  Bild (1) Översta pilen ”i samarbete med Syriska kulturföreningen” Nedre pilen ”Ibn Rushd”. Klippt från FB från Ibn Rushd och Syriska kulturföreningen tidigare i år.

  Bild (2) Klipp från MSB rapport om Muslimska brödraskapet och delen om Ibn Rushd. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

  Bild (3) Citat från grundaren av Muslimska brödraskapet och klippt från MSB rapporten om Muslimska brödraskapet.

 • Bifallet initiativärende – Utökad information till kommunstyrelsen om SFI verksamhet

  Av larsnystrom den 15 augusti, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Skurups initiativärende till kommunstyrelsen om mer information om SFI blev bifallet på KS mötet under tisdagen.
  Vi ser se detta som ett steg framåt i att få fram en helhets bild om vad migrationen kostar och hur SFI verksamheten fungerar i vår kommun i jämförelse med andra kommuner.

  Informationen om SFI verksamhet kommer förhoppningsvis fram innan året är slut och SD Skurup kommer givetvis kritiskt granska den.