Sverigedemokraterna i Skurup | SD Skurup när det sunda förnuftet får råda | Sida 41

Sverigedemokraterna Skurup

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Skurup

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

.

Vår mail:

Skurup@sd.se

Vår facebook:

Facebook SD Skurup

 • Insändare: Dags att köpa häst och vagn i Skurup?

  Av larsnystrom den 15 juli, 2015
  0

  SD Skurup skrev följande insändare i Skånskan efter beslutet att införa p-vakter i Skurup som SD var emot

  Vid det senaste kommunfullmäktige togs det beslut om att införa p-vakter i Skurups kommun. På initiativ av de röd-gröna partierna klubbades detta igenom. Sverigedemokraterna var det enda parti som enhälligt motsatte sig detta historiskt dåliga beslut som innebär ännu mer parkeringsbyråkrati för vanligt folk.

  Efter det myckna regnandet i sommar så lär det växa upp många svampar, men med tiden kan vi förvänta oss att det växer upp svampar även på våra torg och gator men här är svamparna P-automater. Lika giftiga som en del svampar är, lika giftiga är P-automaterna för Skurups näringsliv och handlare. För vi kan förvänta oss att Skurup i P-automaternas spår kommer att drabbas av butiksdöden då vanligt hederligt folk inte längre vill ta sin bil från landsbygden in till Skurups centrum för att handla utan att riskera P-böter, och i framtiden även P-avgifter.

  Värt för medborgarna att notera är att Miljöpartiet som väntat tar tillfället i akt att försvåra livet för bilisterna. På riksplanet har MP drivit igenom en landsbygdsskatt innebärande en höjd skatt på bensin med 44 öre/l vilket blir 55 öre/l med moms inkluderad, och dieselskatten har de inte heller glömt, där höjs skatten med 48 öre/l. Hur lång tid kommer det att ta innan Miljöpartiet driver frågan om P-avgifter i Skurups kommun? Kostnaden för P-vakterna måste så klart betalas från något konto i kommunen, vilket innebär ännu större risk för framtida skattehöjningar från det röd-gröna minoritetsstyret. Skall vi Skurupsbor vara säkra på att slippa undan de röd-grönas parkeringstokerier framgent är vi nog tvungna att införskaffa häst och vagn.

 • Interpellation gällande dåligt skolresultat

  Av larsnystrom den 6 juli, 2015
  0

  SD Skurup har lämnat in följande interpellation gällande dåligt skolresultat under den styrande rödgröna minoriteten första år.

  Interpellation - Skolresultat

 • SD Skurup lyfter anbulans frågan till Region Skåne

  Av larsnystrom den 6 juli, 2015
  0

  SD Skurup lyfter anbulans frågan till Region Skåne för att få svar på frågan under region fullmäktige.

  150616 Fråga ambulans Skurup

   

 • Motion – Förbud mot mobiltelefoner under lektionstid

  Av larsnystrom den 6 juli, 2015
  0

  SD Skurup har lämnat in en motion gällande förbud mot mobiler under lektionstid den 150611.

  Motion - Förbud mot mobil under lektions tid

 • Ambulans i Skurup

  Av larsnystrom den 18 juni, 2015
  0

  SD har med tanke på att Skurup inte kommer att ha en ambulans stationerad i Skurup under dagtid valt att lämna in följande interpellation till den styrande minoriteten (S+Mp+V+Kv) 150610:

  Interpellation - Ambulans Skurup