Sverigedemokraterna i Skurup | SD Skurup när det sunda förnuftet får råda | Sida 4

Sverigedemokraterna Skurup

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Skurup

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

.

Vår mail:

Skurup@sd.se

Vår facebook:

Facebook SD Skurup

 • Motion – Fri vaccinering mot influensor för omsorgspersonal

  Av larsnystrom den 18 november, 2017
  0

  SD Skurup har lämnat in följande motion

 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande tillköpt busslinje 306 ”sommarbuss”

  Av larsnystrom den 18 november, 2017
  0

  Vi inom SD Skurup har lämnat in en interpellation om sommarbuss fiaskot där Skurups kommun lagt en halvmiljon kr på en buss som knappt någon rest med. Detta var andra året i rad och därför lämnande SD in nedanstående interpellation till ansvarig (S) politiker.


 • Motion – Om att införa Staffanstorpsmodellen i Skurup

  Av larsnystrom den 9 oktober, 2017
  0

  SD Skurup visar återigen att SD är det ledande oppositions parti med att vi vågar tycka och lägga förslag i frågor där de andra partierna mest bara pratar. Dagens situation med skampriser för uthyrning till nyanlända som i slutändan skattebetalarna får stå för, fungerar inte i längden och vår motion är ett stort steg i rätt riktning bort från detta. Månadspriser för villor på 25.000 kr finns och är inte acceptabelt.

 • Motion – Utred ett kommunalt VA-bolag

  Av larsnystrom den 9 oktober, 2017
  0

  Motion från SD Skurup om utreda ett kommunalt VA-bolag.

 • SD kvinnor i Skurup insändare

  Av larsnystrom den 3 oktober, 2017
  0

  Skurups kvinnor i Sverigedemokraterna: Känner inte igen den unkna kulturen som beskrivs.

  Vi är alla kvinnor i Sverigedemokraterna Skurup och besitter alla någon form av förtroendeuppdrag. Vi har aktivt valt att gå med i Sverigedemokraterna för möjligheten att påverka Sveriges framtid, eftersom vi tror på den socialkonservativa politik som partiet står för.

  Vi står upp för lag och ordning, en viktig fråga då många kvinnor känner sig beskurna på sin frihet och trygghet. Vi och vårt parti står också för familjens möjlighet att själva få välja vem som är hemma med barnen samt för rätten till heltid. Detta är frågor som berör alla, men inte minst kvinnor.

  Vi ser med överraskning och förvåning på senaste dagarnas grova anklagelser och ryktesspridning mot vårt parti. Tanken att vi skulle tillhöra ett parti med en kvinnokultur där kvinnor sextrakasseras och byts ut på löpande band om vi blir obekväma är oss totalt främmande. Tvärtom har vi alltid känt oss välkomna och respekterade för vårt arbete tillsammans med våra manliga kollegor. Vi är återkommande på möten, konferenser, festivaler och andra sammankomster och ingenstans går det skönja den unkna kultur som partiet framställs ha.

  Vi har förbundet SD-kvinnor som löpande ordnar utbildningar för oss kvinnor och ger oss en stark gemenskap som systrar i ett kvinnovänligt parti och vi blir fler och fler vid varje sammankomst. Inte heller i detta forum, med enbart kvinnor, diskuteras partiets kvinnosyn i negativa ordalag. Vi känner ett starkt stöd från våra manliga kollegor, både lokalt och på riksnivå och vet att vi alla kämpar stenhårt för att få fler kvinnor att engagera sig i Sveriges nya folkrörelse.

   

  Pernilla Lidfeldt      Kommunfullmäktigeledamot

  Monica Larsson       Kommunfullmäktigeledamot

  Paula Bengtsson      Kommunfullmäktigeledamot

  Monica Svensson     Kommunföreningsledamot