Sverigedemokraterna i Skurup | SD Skurup när det sunda förnuftet får råda | Sida 3

Sverigedemokraterna Skurup

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Skurup

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

.

Vår mail:

Skurup@sd.se

Vår facebook:

Facebook SD Skurup

 • Motion om huvudduks förbud i Skurups kommuns skolor och förskolor bifallen

  Av larsnystrom den 4 januari, 2020
  0

  SD Skurups motion om huvudduks förbud i Skurups kommuns skolor och förskolor bifallen!

  På slutet av kommunfullmäktige den 16 december i Skurups kommunfullmäktige så fick SD Skurup bifall till vår motion om införande av ett förbud mot huvudduk i Skurups kommuns skolor och förskolor efter en mycket lång och tuff debatt.
  SD fick stöd av (M+Sku.P) mot alla de övriga rödgrönaliberala partierna i den slutliga omröstning där vi och vår motion vann med 22-19 och som efter sammanräkningen fick spontana applåder.

  Budskapet med denna bifallna motion som är en fråga som handlar om långt mycket mer än valet av kläder, det är en fråga som handlar om jämställdhet och vilka värderingar vi bör ha i Skurups kommun och i Skurup kommuns skolor. Här är det jämställdhet som gäller!

 • Bifallen motion om höjd säkerhet vid korsningen Kyrkogatan / Flintebrogatan

  Av larsnystrom den 4 januari, 2020
  0

  SD Skurups motion om höjd säkerhet vid korsningen Kyrkogatan / Flintebrogatan bifölls under senaste kommunfullmäktige 25/11.

 • Motion införa husvagnsboende till nyanlända enligt ”Staffanstorpmodellen”

  Av larsnystrom den 4 januari, 2020
  0

  SD Skurup har lämnat in en motion om att införa husvagnsboende till nyanlända enligt ”Staffanstorpmodellen”.
  Dagens situation med att nyanlända går före i bostadskön enligt den rödgröna gå-före-i-bostadskön-politiken anser vi inom SD Skurup måste få ett slut.

 • Sverigedemokrater Skurup röstade NEJ till 50% dyrare restavfallstaxa

  Av larsnystrom den 4 januari, 2020
  0

  Sverigedemokrater Skurup röstade NEJ till 50% dyrare restavfallstaxa.

  Under kommunfullmäktiges senaste möte 25/11 klubbades det att renhållningstaxan för restavfalls skall höjas med ofattbara 50%, vi ställer oss frågande till denna höjning då KPI endast är 1.6% enligt SCB under senaste året.

  Denna chockhöjning var helt oacceptabel för Sverigedemokraterna och vi yrkade att avslag på denna chockhöjning som slår hårt mot de boende i Skurups kommun.
  Vi inom Sverigedemokraterna anser att höjningar av taxor bör vara rimliga och följa övriga kostnadshöjningar i samhället.

 • Motion om att införande av en policy för modersmålsundervisning bifallen

  Av larsnystrom den 4 januari, 2020
  0

  SD Skurup fick vår motion om att införande av en policy för modersmålsundervisning bifallen under kommunfullmäktige.
  Om modersmålsundervisning hade vart en egen enhet så hade den vart bland de största skolenheterna och då är inte mer än rimligt att det finns en policy för denna stora enhet.
  (Se bild 2 för att få en uppfattning på hur stor denna verksamhet verkligen är)

  Det slutade med votering där (SD,M,Sku.P) fick 22 röster mot alla de rödgrönliberala partiernas 18 röster.
  Återigen visar SD Skurup att vi är bereda att hjälpa till att styra upp det de migrations oansvariga partierna skapat.