Motion – Svenska som språk i Skurups skolor | Sverigedemokraterna i Skurup

Motion – Svenska som språk i Skurups skolor

SD Skurup har lagt en motion om att svenska skall vara det språk som ska talas på lektioner och raster i Skurups skolor, självklart med undantag för under språklektioner.

Med den utveckling som skett i en del av storstädernas utanförskapsområden, där svenska inte är det naturliga språket som talas, så är detta ett varnande exempel som vi inte vill se i Skurup.
I många av dessa utanförskapsområden är också skolresultaten extremt dåliga, så är det är viktigt med att markera att i Skurups skolor är det svenska som gäller.

Att våga ställa krav är att våga bry sig om eleverna. De elever som inte kan svenska riskerar att hamna i utanförskap och få svårt att få jobb i framtiden.