Motion om att utreda en minskning av antalet politiker i kommunfullmäktige. | Sverigedemokraterna i Skurup

Motion om att utreda en minskning av antalet politiker i kommunfullmäktige.

SD Skurup har lämnat in en motion om att utreda en minskning av antalet ledamöter i Skurups kommunfullmäktige.
Skulle kommunfullmäktige minskas till 31 ledamöter skulle det innebära en minskning med 24% och ge en stor besparing på politik kostnaden.
Dessa pengar skulle kunna användas till vår gemensamma välfärd.