Motion – Bemötandet av återvändande terrorister | Sverigedemokraterna i Skurup

Motion – Bemötandet av återvändande terrorister

Sverigedemokraterna Skurup har lämnat in en motion om hur kommunen skall handha bemötandet av återvändande terrorister.

Eftersom ingenting görs på nationell nivå i Sverige är det upp till kommunerna att ta tag i denna fråga om hur återvändande terrorister ska hanteras. Enligt vår uppfattning bör inte terrorister få ta del av våra svenska välfärdssystem.
Vi inom SD Skurup vill inte att återvändande terrorister skall komma till Skurups kommun.