Kommunfullmäktige 29 oktober 18.00 | Sverigedemokraterna i Skurup

Kommunfullmäktige 29 oktober 18.00

På måndag 29 oktober 18.00 är det dags för första kommunfullmäktige efter valet på Nils Holgersson skolan.
Detta kommunfullmäktige är historiskt med att SD Skurup är det största partiet!
Som vanligt är mötet öppet för alla!

På mötet kommunfullmäktige kommer följande frågor som är extra intressanta att behandlas:
*Val av kommunfullmäktige ordförande och vice ordföranden.
*SD Skurups interpellation om de usla skolresultaten under vårterminen 2018 under det rödgröna styret.
*SD motion om att minska antalet beredningar och på så sätt minska antalet politiker och därigenom minska kostnaden för politiken i Skurups kommun.