Interpellationer och Initiativärenden | Sverigedemokraterna i Skurup

Interpellationer och Initiativärenden

Initiativärenden

160620 – Utökad information från Skurups kommuns HVB-verksamhet

161102 – Stöd till Julmarknaden i Skivarp

170329 – Möjlighet för press att åter närvara på kommunstyrelsemöten

170920 – Skurups kommun skriver ett protestbrev till regeringen gällande flygskatten

171114 – Information om försörjningsstöds verksamhet

180108 – Trädsäkra Ystadsbanan nu

180523 – Låt kommunstyrelsen besluta om dyra andrahandsuthyrningar i Skurups kommun

180801 – Utökad information till kommunstyrelsen om SFI verksamhet

190211 – Skurups kommun skriver till KTN om besparingarna på busslinjer

190304 – Polisanmälan mot före detta (S) kommunalrådet

190429 – Gällande ifrågasatt nedläggning av skolan i Slimminge

190502 – Överprövning (S) förra kommunalråd

190820 – KS ger nyanlända som inte nöjda med beboende ekonomiskt stöd att hjälp att flytta hem

Interpellationer 2020

200127 – Politisk påverkan och politiska manifestationer i skolorna

Interpellationer 2019

190102 – KSO skolresultaten HT 2018

190125 – KSO gällande utbetalning till ordförande för Skurupshem

191003 – Politiskt korrekt litteratur för barn på biblioteken

Interpellationer 2018

180215 – Kommunstyrelsens ordförande gällande uthyrning av villor

180511 – Skol och utbildningsutskottets ordförande gällande skolvalet på Nils Holgersson gymnasiet

180613 – Kommunstyrelsens ordförande gällande ensamkommande vuxna (barn) utan asylskäl som får stanna

160628 – Skol och utbildningsutskottets ordförande skolresultaten VT 2018

Interpellationer 2017

170110 – Skol och utbildningsberednings ordförande gällande de försämrade skolresultaten hösten 2016

170405 – Skurupshem ordförande gällande den nya VD tillsättningen

170428 – KSO gällande den ökande sjukfrånvaron bland kommunanställda

170828 – Skol och utbildningsutskottets ordförande skolresultaten våren 2017

171030 – KSO gällande tillköpt busslinje 306

171127 – Skolan och nytt förfarandesätt

171228 – Skolresultaten HT 2017

Interpellationer 2016

160223 – Skurups kommuns minskande invånarantal

160229 – Rörande säkerheten på HVB-hemmen i kommunen

160308 – Bosättningslagen och dess konsekvenser för Skurup kommun

160323 – Gällande stängning av Abbekås hamn

160408 – Gällande våldsdåd på hvb-hemmet i Skivarp

160620 – Info om kommande HVB-hem i Skurup

160621 – Förtagares rädsla att lämna i klagomål gällande kommunen

160715 – Gällande ersättningen för ensamkommande barn

160923 – Bostäder i kommunhuset i Skurup

161125 – KSO gällande tillsättning av så kallad bostadskoordinator

161219 – KSO gällande betalningar till Skurups kommun och även sena betalningar från migrationsverket

Interpellationer 2015

150223 – Frågor avtal migrationsverket

150226 – Skuruphem och dåligt vatten

150610 – Frågor ambulans i sommar i Skurups kommun

150622 – Bristande behörigheten till gymnasiet

150803 – Beachvolleybollplan vid stortorget

150818 – Skurups kommuns minskande invånarantal

150904 – HVB-hem för så kallade ensamkommande barn

151112 – Försäljning Skurups hem av bostäder

151217 – Brist på information till oppositionen

151217 – Vårdcentralen vårdkavlitet