Insändare – Vad priset värt för demokrati ? | Sverigedemokraterna i Skurup

Insändare – Vad priset värt för demokrati ?

SD Skurups insändare som publicerades i Skånskan 21 Mars under lokal debatt.  Tyvärr finns det ingen länk till den, men här är den:

Insändaren i YA

Sverigedemokraterna i Skurup anser att det är av yttersta vikt att kommunen är lyhörd på vad invånarna har för åsikt. Vi är också måna om att kommunens ekonomi är god. Därför vill vi att man i samband med de allmänna valen i höst anordnar en folkomröstning enär vallokalerna ändå är öppna och kostnaden är så gott som obefintlig (10000 valsedlar kostar ca. 440 kronor). Likväl får vi till svar från ansvarig tjänsteman att kostnaden för en folkomröstning är hög. Efter detta svar måste man ställa sig frågan, vad är det värt med demokrati?

Sverigedemokraterna i Skurup tycker det är bra med lokala folkomröstningar, så att viktiga beslut inte tas i tomma salar utan närvaro av vanligt folk. Att skylla på kostnaden för att ha folkomröstning i invandringsfrågan samtidigt som allmänna val ändå hålles ser vi som ett uppenbart svepskäl för att slippa få ett från övriga partier icke önskvärt resultat. Med den märkliga logiken som tillämpas så kanske man vill slopa val helt och hållet? Då kan ni spara de pengarna också, dessutom slipper ni övriga politiker höra vad folket tycker (viss ironi).

Med folkomröstningen i Sjöbo i minne, där nej-sidan vann en jordskredsseger där hela 68% och endast 32% ville ha invandringsmottagning (källa SCB/valstatistik), så har vi från Sverigedemokraterna viss förståelse att man fruktar valresultatet. Likväl är det vår uppfattning att man måste våga lyssna på folket även om man själv verkar i ett parti med en annan uppfattning. Därför vädjar vi från Sverigedemokraterna till övriga partier att låta demokratin få råda och att låta folket få göra sin röst hörd igen i invandringsfrågan.