Bifallen motion om utreda ”Staffanstorp-modellen” | Sverigedemokraterna i Skurup

Bifallen motion om utreda ”Staffanstorp-modellen”

Under lång tid har SD Skurup drivit frågan och motionerat om att få till en utredning om den så kallade ”Staffanstorp-modellen” och ärendet behandlades under måndagens KF.

Det blev en stor framgång för SD Skurup då vi lyckades få motionens första attsats bifallen gällande att utreda ”Staffanstorp-modellen”.
Vårt bifall vann med 22-19 vid omröstningen mot motståndet som leddes av det rödgröna liberala blockets partier.

Vad gäller motionens andra attsats att genomföra motion hade vi tyvärr inte samma framgång då flera andra partier först ville se vad utredning kommer fram till.