Bifall till initiativärende om överprövning | Sverigedemokraterna i Skurup

Bifall till initiativärende om överprövning

SD Skurup anser som bekant att (S) förra kommunalrådet som gjorde att det betalades ut 66.000 kr på ett tveksamt sätt inte skall slippa granskning av åklagare med tanke på den skada Skurups kommun lidit och i förlängning vi alla boende i kommunen.
Och på senaste kommunstyrelse mötet kom frågan upp och SD vann genom att vårt Initiativärende bifölls.

Partier som tyckte att (S) toppolitikern inte skall granskas av polisen var följande (V+L+KV), tydligen tycker de att (S) toppolitiker skall gå helt fri efter vad som hänt.