Beslutet om att Slimminge byskola skall vara kvar är klart | Sverigedemokraterna i Skurup

Beslutet om att Slimminge byskola skall vara kvar är klart