Sverigedemokraterna i Skurup | SD Skurup när det sunda förnuftet får råda

Sverigedemokraterna Skurup

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Skurup

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

.

Vår mail:

Skurup@sd.se

Vår facebook:

Facebook SD Skurup

 • Kommunfullmäktige 29 oktober 18.00

  Av larsnystrom den 26 oktober, 2018
  0

  På måndag 29 oktober 18.00 är det dags för första kommunfullmäktige efter valet på Nils Holgersson skolan.
  Detta kommunfullmäktige är historiskt med att SD Skurup är det största partiet!
  Som vanligt är mötet öppet för alla!

  På mötet kommunfullmäktige kommer följande frågor som är extra intressanta att behandlas:
  *Val av kommunfullmäktige ordförande och vice ordföranden.
  *SD Skurups interpellation om de usla skolresultaten under vårterminen 2018 under det rödgröna styret.
  *SD motion om att minska antalet beredningar och på så sätt minska antalet politiker och därigenom minska kostnaden för politiken i Skurups kommun.

 • Motion om blinkljus vid övergångsstället Kyrkogatan / Flintebrogatan

  Av larsnystrom den 26 oktober, 2018
  0

  SD Skurups har lämnat in en motion om blinkljus vid övergångsstället Kyrkogatan / Flintebrogatan, för att göra övergången säkrare för barn.

 • Motion – Polisanmäl alla ensamkommande som ljugit om sin ålder bifallen

  Av larsnystrom den 26 oktober, 2018
  0

  Vår motion om ”Polisanmäl alla ensamkommande som kommit till Skurups kommun och som har ljugit om sin ålder” har bifallits. Omröstning blev 19 för motionen (SD+M+Sku.P), 18 emot (rödgröna), 4 avstod.

  SD Skurup har drivit frågan om att polisanmälan skall ske mot ensamkommande som har ljugit om sin ålder och på sätt gjort sig skyldiga till bidragsbrott.
  Denna motion ville de rödgröna partierna rösta ner under kommunfullmäktige 24/9, oklart varför. Vi inom SD Skurup ställde frågan varför de rödgröna vill att bidragsbrott skulle vara accepterat från ensamkommande? (De vägrade svara på frågan). De rödgröna fick även frågan om det fanns andra brott som de ser som acceptabla? (Återigen inget svar)
  Avsaknaden av svar säger en hel del om hur de rödgröna ser på ämnet laglydnad.

  SD Skurup lovar att följa om motionen genomförs!

 • Bifall till vår motion om en luftlednings policy för Skurups kommun

  Av larsnystrom den 26 oktober, 2018
  0

  SD Skurups fick bifall till vår motion om en luftlednings policy för Skurups kommun på senaste kommunfullmäktigemötet, i policyn skall kommunen vara negativ till luftledningar.

  Vår inställning inom SD Skurup är att luftledningar inte är positiva för Skurups kommun då det oftare är störningar på luftledningar än kabel, luftledningar tar värdefull mark i anspråk för stolpar och ofta är luftledningar ganska fula.

 • Mer bifallen motion KF 24 september

  Av larsnystrom den 26 oktober, 2018
  0

  SD Skurup motion mot barnäktenskap blev bifallen i kommunfullmäktige den 24/9.
  Det fanns ett visst motstånd mot delar av motionen i kommunstyrelsen från (S+Mp) men glädjande nog så anslöt de dessa partier till den anständiga linjen att bifalla SD Skurups motion i kommunfullmäktige.